ГОДИШЕН ОТЧЕТ

2018 - та: ГОДИНА
НА РАВНОСМЕТКА
В НАВЕЧЕРИЕТО
НА НАШАТА
85-ГОДИШНИНА
РАЗВИТИЕ И РЪСТ

Виж повече

НАШАТА
ЦЕЛ

е да предоставяме ефикасни и
достъпни лекарства чрез постоянни
иновации и устойчиво развитие.

Писмо до
Акционерите

Измина една година на равносметка – в навечерието на 85 годишнината си погледнахме назад, за да се радваме на успехите си, да благодарим на хората, с които ги постигнахме и да празнуваме с всички, с които искаме да делим и своето бъдеще. Благодаря и на вас за всичко споделено!

Прочети още

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Група Софарма

През 2018 година ГРУПА СОФАРМА отбеляза 16% ръст в приходите от продажби

1179143

(+16%)

BGN ‘000 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

39143

(-30%)

BGN ‘000 ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА

72278

(-16%)

BGN ‘000 EBITDA

30637

(-33%)

BGN ‘000 НЕТНА ПЕЧАЛБА

Софарма АД

2018 година беше година на равносметка и поставяне на нови цели

212418

(-3%)

BGN ‘000 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

27798

(-35%)

BGN ‘000 ОПЕРАТИВНА ПЕЧАЛБА

45212

(-26%)

BGN ‘000 EBITDA

33298

(-25%)

BGN ‘000 НЕТНА ПЕЧАЛБА

Ключови финансови индикатори

BGN '000 2018 2017 2016
Приходи от продажби 1 179 143 1 017 105 877 085
EBITDA 72 278 85 944 73 656
Оперативна печалба 39 143 55 836 44 951
Нетна печалба 30 637 45 772 54 902
EBITDA/Приходи от продажби 6% 8% 8%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 3% 6% 5%
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 4.1x 3.0x 2.8x
Привлечен капитал/собствен капитал 0.99 0.95 0.75

“Софарма” АД

BGN '000 2018 2017 2016
Приходи от продажби 212 418 219 079 182 396
EBITDA 45 212 61 313 43 849
Оперативна печалба 27 798 42 866 28 363
Нетна печалба 33 298 44 228 38 347
EBITDA/Приходи от продажби 21.30% 28% 24%
Оперативна печалба/Приходи от продажби 13% 20% 16%
Нетен дълг/EBITDA, на годишна база 1.6x 1.2x 1.61x
Привлечен капитал/собствен капитал 0.24 0.24 0.24

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО СЕГМЕНТИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ПОРТФОЛИО НА ПРОДУКТИТЕ ПО ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРУПИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ГЕОГРАФСКО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Околна среда, социална дейност и управление

С цел осигуряване на устойчиво развитие, Компанията работи успешно върху намаляване на своя екологичен отпечатък, като спазва добрите практики по корпоративно управление, оптимално използва суровините и оползотворява отпадъците, подобрява качеството на живот на хората и осигурява отлични условия за труд.

4895

Брой служители през 2017

743

Дарения през 2017

BGN '000

5073

Брой служители през 2018

598

Дарения през 2018

BGN '000

Околна среда, социална дейност и управление

767575

Приходи от продажбa на стоки през 2017

BGN ‘000

249530

Приходи от продажба на готова продукция през 2017

BGN ‘000

928334

Приходи от продажба на стоки през 2018

BGN ‘000 (+20.94%)

250809

Приходи от продажба на готова продукция през 2018

BGN ‘000 (+0.51%)

Околна среда, социална дейност и управление

9%

От приходите от продажба на готова продукция през 2017

Cуровини и материали

8%

От приходите от продажба на готова продукция през 2018

Cуровини и материали

Yправленски екип

44%

Жени

56%

Мъже

Профил и
стратегия
НА ДРУЖЕСТВОТО

Установена и надеждна компания
с 85 годишна история

ЦЕННОСТИ И
ВЛИЯНИЕ

Нашите ценности

КРАТЪК ПРЕГЛЕД
НА 2018 г.

“СОФАРМА” АД
НА ФОНДОВАТА БОРСА

ЦЕНТЪР ЗА
ИЗТЕГЛЯНИЯ